hendelse 6.02.18 16:22:58 – 16:25:28

alt blir umulig om du skal realisere din tvil.
om å såre seg, gjøre seg selv urolig, svine seg til med ord.
i steget, på flyttefot, under en istrapp.
 
lithiumsdrevet sæd.
så mykje ballade så mykje tekst og så lite sang.
og jeg så slutten av mine gleder.
 
en ren innsikt, en pen pike. .

hendelse 6.02.18 15:02:13 – 15:03:28

en dag fly på vinden uten jetmotorrrrrrrr.
urk.
ute på jordene dyrkes kjøpesenter og brakkebyer.ute på jordene dyrkes kjøpesenter og brakkebyer. ute på jordene dyrkes kjøpesenter og brakkebyer.
 
er du?
ikke gå for langt i tilkortkommenhet.
i venten på det kritiske øyeblikket.i venten på det kritiske øyeblikket.
 
en viltvoksende idioti herjer.