hendelse 27.02.18 14:50:37 – 14:52:08

å synliggjøre er å fordekke, se rundt deg.
å være synlig betyr å ikke vite hva som ses.
ikke kunne legge armene om seg selv som noe anna.
 
innskrevet i en historie som gror og gror.
gullfisken spøkte fra plastpose til alvor.
er du mett?
 
utanfor leiren skal han holde til.utanfor leiren skal han holde til.
under our feet nature, love to hide, love.