hendelse 13.03.19 07:45:26 – 07:46:27

uvanlig nært deg selv?
husk å trykke på boka (fjernkontrollen) for å skifte vers!
spørsmålet om kjærlighet er et spørsmål om skjebne.
 
å sende følelsene på potetferie.
å dette er året folk igjen diskuterer rundt middagsbordet, 2018?
gå gjennom forandringer som netter.
 
gi deg et ord, et redskap å tenke med; rivjern.
glemselens historie, tautologi!