vokalbok 31.08.17 15:21:24 – 15:21:57

innskrevet i en historie som gror og gror.
 
å såler jåler seg i speilene.
er du ikke enig, ta av deg skoene og gå.
 
å det må være noe mer?
 
ikke noe mer å hente.
 
ikke noe mer å hente. ikke noe mer å hente. ikke noe mer å hente. len deg mot en bedre gårsdag.
 
og det ukjente formes etter det kjente.
 
å bestandig lyder verbene omkring.