konfrontasjon 5.11.17 13:33:07 – 13:35:54

kan jeg få mer farge i skjermen?kan jeg få mer farge i skjermen? kan jeg få mer farge i skjermen?
uforståelig, så relatert til de største spørsmål.
ingen kan ha en sjel alene, en grein.
 
er du?
å hå hå siden pupper det på seg.
ære være, kjære deg.
 
ikke kunne legge armene om seg selv som noe anna.
isen løfter lyset skarpt.
er alt en gåte?
 

glemsel 5.11.17 13:27:08 – 13:29:45

summing i regnet når himmelen spoler forbi.
å sitt i ro tankespinn!
(alt godt).
 
utenfor gløder bladene, røde kinn.
*lenins lit de parade fotografert*.
å spekulerere i å appropriere det mulige og ikke-eksisterende.
 
husk å trykke på boka (fjernkontrollen) for å skifte vers!
lukten av tørkende ytterplagg på biblioteket.
gresset rimer på trosten fra i fjor.