konfrontasjon 9.12.17 15:06:04 – 15:07:32

gir du oss dine meninger, kan vi skape en bedre opplevelse for deg.
*lenins lit de parade fotografert*.
å sette ut en vaktpost der du er lykkelig.
 
barn synger i snøhule. niigata prefekturet. honshu. japan. 1956.
å blaute såler skråler i gangene.
(du var liten og skremt).
 
å skal vi gå ut?
gullfisken spøkte fra plastpose til alvor.