konfrontasjon 11.12.17 13:56:01 – 13:57:39

å det kan godt være noe mer.
gjess høres faktisk ut som badeender.
å denne byen har bare bitet andre byer.
 
å som barn smelle demonstrativt med dører.å som barn smelle demonstrativt med dører. å som barn smelle demonstrativt med dører. å som barn smelle demonstrativt med dører.
å sitt i ro tankespinn!
å spør støvet:
 
å smitte setningene, allergiske mot hverandre.