hendelse 6.02.18 15:02:13 – 15:03:28

en dag fly på vinden uten jetmotorrrrrrrr.
urk.
ute på jordene dyrkes kjøpesenter og brakkebyer.ute på jordene dyrkes kjøpesenter og brakkebyer. ute på jordene dyrkes kjøpesenter og brakkebyer.
 
er du?
ikke gå for langt i tilkortkommenhet.
i venten på det kritiske øyeblikket.i venten på det kritiske øyeblikket.
 
en viltvoksende idioti herjer.