dæven så mye skit
ansiktet, håret, lyset i huden er rett og slett diktekunst.
den eplekjekke tidssmaken er som ein eng fylt av enkle gleder og store og små bekymringer.den eplekjekke tidssmaken er som ein eng fylt av enkle gleder og store og små bekymringer. den eplekjekke tidssmaken er som ein eng fylt av enkle gleder og store og små bekymringer.
 
frå den nynorske arven oppstår både komikk og poesi.frå den nynorske arven oppstår både komikk og poesi.