konfrontasjon 28.05.18 19:53:11 – 19:55:44

gi det streit, fortell sannheten,gi det streit, fortell sannheten,
å sette ut en vaktpost der du er lykkelig.
å stjel min syngende, gyngende fink og bli spist opp.
 
mesteparten av livet er venting.
små begynnelser må følges opp.
tid er forgjeldet, annetsted.
 
tranene står i snøen, den siste vårsnøen.tranene står i snøen, den siste vårsnøen.