konfrontasjon 28.05.18 22:17:55 – 22:18:51

å din forjagede hukommelse.
å spekulerere i å appropriere det mulige og ikke-eksisterende.
å skal vi gå til vi faller om?
 
gi deg et ord, et redskap å tenke med; rivjern.
(forminsker språkets rolle uten vold).
(forminsker språkets rolle uten vold).
 
å din neste, din eneste, vær øret og hånda.
å sitt i ro tankespinn!
det beste i livet finns ikke i gjerningsøyeblikket.