hendelse 16.10.18 16:12:17 – 16:14:22

ikke gå for langt i tilkortkommenhet.
ikke noe framtid å se tilbake på.ikke noe framtid å se tilbake på.
alt du egentlig aldri mer skal oppleve i en sky.
 
i ørkenen under taket av landet.i ørkenen under taket av landet.
om forlatelse?
gloria sanctus kyrie, kjære deg.
 
en viltvoksende livsanskuelse, schamener?
ikke noe å angre på.