vokalbok 30.08.17 14:59:50 – 15:00:37

uvanlig tett i naien, drikk monster.
 
en dag gå på vinden uten krykker.
 
er du du eller er du jeg?
 
ute på jordene dyrkes kjøpesenter og brakkebyer.
 
ikke glem din søsters fødselsdag.
 
indre emigrasjon til en indre krets av putrende røde pærer.
 
inngå i mektige kombinasjoner gjødsel.
 
ikke glem din søsters fødselsdag.