vokalbok 30.08.17 15:04:23 – 15:04:51

olje og poser til makuleringsmaskinen.
 
glødende ytterste bladene, røde kinn.
glødende ytterste bladene, røde kinn.
glødende ytterste bladene, røde kinn.
glødende ytterste bladene, røde kinn.
glødende ytterste bladene, røde kinn.
innlemmet i babelske diskusjoner.
 
isen fryser til over barnehender.
 
en utstilt seng blant senger på møbelringen.