konfrontasjon 3.11.17 11:07:09 – 11:08:23

å kroppen din, mener dette: du burde trene litt mer.
å leave me be like.
kan jeg be om å ikke siteres for noe jeg har sagt?
 
du elsker fire ord. på tide å oppdatere.
husk å trykke på boka (fjernkontrollen) for å skifte vers!
å diktonius beskjærte kjærligheten for å gro.å diktonius beskjærte kjærligheten for å gro. å diktonius beskjærte kjærligheten for å gro. å diktonius beskjærte kjærligheten for å gro.