glemsel 4.11.17 15:09:51 – 15:12:16

bladene falmer, stivnede flammer.
da du kom kunne du ingenting.
tid er horisontale penger.
 
skjærene hopper inn verandadøren, spiser stearinen, stjeler aluminiumen.
latterlig viser seg i tiden, vokser.
mista piffen, blei paff som ei padde.
 
man kan åke i väg i alle fall så är det.
stillhet hva er det?
templer i ruiner / to søstre, graven / flukten til egypt.