konfrontasjon 5.11.17 14:09:34 – 14:11:36

gullfisken spøkte fra plastpose til alvor.
2019 er året vi må gjøre noe for å unngå krig.
gi deg et ord, et redskap å tenke med; rivjern.
 
(alt godt).
å brett opp armene og ta overgrep.
å diktet hveser inni deg.
 
(sårbarheten din er en gave).
du elsker fire ord. på tide å oppdatere.
husk å trykke på boka (fjernkontrollen) for å skifte vers!