konfrontasjon 5.11.17 14:13:47 – 14:16:29

du bruker å pryde deg.
å det gir ikke mening, sier ungdommen, mens verden minker.å det gir ikke mening, sier ungdommen, mens verden minker. å det gir ikke mening, sier ungdommen, mens verden minker.
jeg blir klam i hendene bare jeg hører ordet linjer.jeg blir klam i hendene bare jeg hører ordet linjer. jeg blir klam i hendene bare jeg hører ordet linjer.
 
(du var liten og skremt).