glemsel 7.11.17 16:16:46 – 16:19:07

tankene rakner til frynsete kanter.
kan din far forstå å forsvinne fra?
å bo nær døden er praktisk.
 
ordet er et opphold i døden.
ute på jordene dyrkes kjøpesenter og brakkebyer.ute på jordene dyrkes kjøpesenter og brakkebyer.
tid er vertikal og spurvene.
 
landskap med hender.
tiden gikk, tiden går, han kom ikke tilbake.
kan din far forstå å forsvinne fra?kan din far forstå å forsvinne fra?