konfrontasjon 8.11.17 16:35:42 – 16:36:50

å stjel min syngende, gyngende fink og bli spist opp.
husk å trykke på boka (fjernkontrollen) for å skifte vers!
å stolleke rundt de voksnes bord.
 
å det unevnlige for bukser, livlig fantasi for løgnaktighet.
å spør støvet:
å smitte setningene, allergiske mot hverandre.
 
du er en enkel engel.
*sangen, skrevet ned kun etter øret*.