konfrontasjon 11.11.17 13:39:55 – 13:42:35

å de personlige pronomen kan du få.å de personlige pronomen kan du få. å de personlige pronomen kan du få. å de personlige pronomen kan du få.
*angen skrevet ned etter nesa*.
setningene er etnisk diskuterbare,
 
i dette landet er folk for rike til forandring.
bare stå og lytt til det store menneskelige uuttrykte.
å la meg heller stå for noe jeg ikke har sagt.