konfrontasjon 14.11.17 11:56:24 – 11:57:54

å sette ut en vaktpost der du er lykkelig.
å det må være lov å prøve seg.
å det unevnlige for bukser, livlig fantasi for løgnaktighet.
 
stå og lytt store menneske uuttrykt.
å bestandig lyder fra verbene omkring.
å disse vestseende byene lyser sprengt, skimrer i forurensning (gbg, brgn, glsgw, lsbn).
 
å som barn smelle demonstrativt med dører.