konfrontasjon 14.11.17 15:51:02 – 15:52:27

å skal vi gå ut?
å blaute såler skråler i gangene.
les langsomt så forstår du kanskje marianegropen. et dypt dikt.
 
leave me be.
drikk et blått øye.
å den syngende, gyngende fink:
 
(prøv litt hardere for din egen skyld, ingen andre bryr seg)
å stjel min syngende, gyngende fink og bli spist opp.
å din egenart er hellig.
 
kan din far forstå å forsvinne fra?