konfrontasjon 15.11.17 19:30:54 – 19:32:42

(sånt må man ikke tro på)
å diktonius kjente kjærligheten og sa hvis lyset tar oss.å diktonius kjente kjærligheten og sa hvis lyset tar oss. å diktonius kjente kjærligheten og sa hvis lyset tar oss.
å som barn smelle demonstrativt med dører.
 
halvt som mandag, halvt som morgen.
grunnforholdene synker.grunnforholdene synker. grunnforholdene synker. grunnforholdene synker.