konfrontasjon 16.11.17 19:23:52 – 19:29:05

å sitt i ro tankespinn!
*denne filen er forfatterens egen eiendom*.
å spør støvet:
 
husk å trykke på boka (fjernkontrollen) for å skifte vers!
beklager at jeg har lovet ting jeg ikke kunne holde.
å det som en gang var.
 
å spør støvet:å spør støvet: å spør støvet: å spør støvet:
lithiumsdrevet sæd.
du er en enkel engel.
 
gresset er presset til å gro.