hendelse 22.11.17 13:23:26 – 13:25:06

ikke kunne legge armene som tanks.
å charles darwin fant opp den moderne kontorstolen.
2019 er året vi må gjøre noe for å unngå krig.
 
du er resistent mot meg som antibiotika.
lukten av tørkende ytterplagg på biblioteket.
å selvpleierne.
 
å denne byen har bare bitet andre byer.
å diktonius kjente kjærligheten og sa hvis lyset tar oss.