konfrontasjon 24.11.17 16:21:48 – 16:23:55

keen på noe ekstra digg.
(sårbarheten din er en gave).
stolleken rundt de voksnes ord.
 
lithiumsdrevet sæd.lithiumsdrevet sæd. lithiumsdrevet sæd.
å dette er året folk igjen diskuterer rundt middagsbordet, 2018?
du har reell oppgang i ditt vekstgame!
 
gi det streit, fortell sannheten,
det er deilig å delegere skyld.
å dette diktet kunne stoppet og aldri bli til dette: