konfrontasjon 25.11.17 13:03:03 – 13:04:30

grunnforholdene synker.
å med alle dine utbrudd på post.
spøkelsene deler økonomien med øks.
 
å dette er året folk igjen diskuterer rundt middagsbordet, 2018?
mennesker har munn og klov.
regn eller snø, et sted i nyrene.
 
spørsmålet om kjærlighet er et spørsmål om skjebne.
som noe allerede har vært mulig.
bare stå og lytt til det store menneskelige uuttrykte.