glemsel 28.11.17 11:34:02 – 11:37:15

sola dupper som gammelt øye i hinne.
vi kan fortsatt utplyndres.
lent inn til to.
 
brønnen klukker over en god historie.
skumringen tar noen minutter, røyker ut meningen.
vanlige mennesker vil rømme.
 
lent inn til en.lent inn til en. lent inn til en.
resirkuleringen bare skjer.
som håp brister kommer vinteren.
 
tanken er hellig.