hendelse 9.12.17 14:51:08 – 14:52:15

innskrevet i en historie som gror og gror.
i mørkningen leder trærne an, i bruset, i stilla.
la oss alle ut av den døsige tilstandenla oss alle ut av den døsige tilstanden la oss alle ut av den døsige tilstanden la oss alle ut av den døsige tilstanden
 
å denne byen har bare bitet andre byer.
kan jeg få mer farge i skjermen?kan jeg få mer farge i skjermen? kan jeg få mer farge i skjermen?