hendelse 9.12.17 14:52:53 – 14:53:55

å synliggjøre er å fordekke, se rundt deg.
svipp-svuiip-svipp til seeep-swooo-sip.
er du trøtt?
 
uforståelig, så relatert til de største spørsmål.uforståelig, så relatert til de største spørsmål. uforståelig, så relatert til de største spørsmål. uforståelig, så relatert til de største spørsmål.
du er frisk som ingenting, skjønn som lys som slukker.