konfrontasjon 12.12.17 09:46:57 – 09:48:14

det beste i livet finns ikke i gjerningsøyeblikket.
du er resistent mot meg som antibiotika.
gå baklengs hjem.
 
å sitt i ro tankespinn!
å det verste tangerer det beste.
å din neste, din eneste, vær øret og hånda.
 
husk å trykke på boka (fjernkontrollen) for å skifte vers!
å spekulerere i å appropriere det mulige og ikke-eksisterende.