konfrontasjon 12.12.17 09:48:23 – 09:49:55

å det må være noe mer?
ganske bra er ikke bra nok.
haltende som mandagsmorgen.
 
å stolleke rundt de voksnes bord.
len deg ikke for lenge, du blir sånn.
grunnforholdene er silke.
 
hagen er et kapittel.hagen er et kapittel.
keen på noe ekstra digg.
å selvpleierne.
 
*denne filen er forfatterens egen tolkning*.
å sette ut en vaktpost der du er lykkelig.