konfrontasjon 12.12.17 10:04:15 – 10:05:18

glemselens historie, tautologi!
keen på noe ekstra digg.
gullfisken spøkte fra plastpose til alvor.
 
å revolusjonere kroppen din.
gullfisken spøkte fra plastpose til alvor.
å stjel min syngende, gyngende fink og bli spist opp.
 
kan din far forstå å forsvinne fra?
frigjort fra faste skjemaer og avhengig.
glemselens historie, tautologi!