konfrontasjon 12.12.17 10:05:25 – 10:06:32

len deg ikke for lenge mot meg, du blir sånn.
*sangen, skrevet ned kun etter øret*.
hagen er et kapittel.
 
drømmer falskt om livet og dør i forvirring.
å det foregående er både bønn og befaling.
frigjort fra faste skjemaer og avhengig.
 
å det stikker i nesa bare jeg hører ordet linjer.å det stikker i nesa bare jeg hører ordet linjer. å det stikker i nesa bare jeg hører ordet linjer.