konfrontasjon 12.12.17 10:07:12 – 10:09:56

å skal vi gå til vi faller om?
full av fravær så stup ei i meg.
å sette ut en vaktpost der du er lykkelig.å sette ut en vaktpost der du er lykkelig. å sette ut en vaktpost der du er lykkelig.
 
å sende følelsene på potetferie.
å biblioteket er prekariatets venterom med fulle magasiner.
å det verste tangerer det beste.
 
å denne byen har bare bitet andre byer.å denne byen har bare bitet andre byer.