ulovlig
og som du vet: abstinensplagerog som du vet: abstinensplager
vladimir putins dårlige sex med
 
folkets klimakonferansefolkets klimakonferanse
nok snakk om fødehjelp til sauen
ingen sykdom i seg selv
 
folkets klimakonferanse
ingen sykdom i seg selv
nok snakk om fødehjelp til sauen
 
ja. jeg er bare mere moden.