glemsel 28.05.18 19:37:10 – 19:40:41

nei, det er sant, det er sant.
hammer mot kopper.
du bruker å pryde deg.
 
*lenins lit de parade fotografert*.
*sangen, skrevet ned kun etter øret*.
å bom fast.
 
å skal vi gå til vi faller om?
å det foregående er både bønn og befaling.
å sitt i ro tankespinn!
 
2019 er året vi må gjøre noe for å unngå krig.
å det går ikke an å si det som det er.