konfrontasjon 28.05.18 17:45:15 – 17:47:36

full av fravær så stup ei i meg.
å dykk langsomt så forstår du kanskje… marianegropen. et dypt dikt.
å spekulerere i å appropriere det mulige og ikke-eksisterende.
 
å disse ordene betyr ikke noe annet, enn det som skjer skjer.
går gjennom dagens glenne som temperaturen.
(du var liten og skremt).
 
frigjort fra faste skjemaer og avhengig.