konfrontasjon 28.05.18 17:29:13 – 17:30:26

å dette er gresk for deg din barbar?
å blaute såler skråler i gangene.
len deg ikke for lenge mot meg, du blir sånn.
 
å stjel min syngende, gyngende fink og bli spist opp.
du er resistent mot meg som antibiotika.
å dere har slukt lyset.
 
å diktonius beskjærte kjærligheten for å gro.
å sorry, må gå, det ringer inn.
å den som venter – er det deg? – henter minner om snart.