konfrontasjon 28.05.18 17:26:38 – 17:27:41

gi det streit, fortell sannheten,
*ung kvinne blir funnet brutalt drept og støpt inn i fontene i minsk*.
å disse ordhorenes ordre er litt løse.
 
setningene er allergiske, host, host.
kan du komme på to-tre ting du gleder deg til?
bare stå og lytt til det store menneskelige uuttrykte.
 
å det unevnlige for bukser, livlig fantasi for løgnaktighet.