konfrontasjon 28.05.18 17:13:59 – 17:15:43

går, gikk, har stått.
sola skylighter glitchen i systemet.
å distrokropper shopper.
 
skal vi gå en tur på motemoloen?
å bestandig ha ansvar for livsførselen.
(du var sliten og glemt).
 
kan du komme på to-tre folk du elsker?
å la heller skoene dine hvile på gulvet.
len deg mot en bedre gårsdag.
 
la oss alle ut av den døsige tilstanden