konfrontasjon 28.05.18 12:30:50 – 12:32:48

skrid!
å bestandig ta ansvar for å henge sammen.
selvbeskrevet og selvgjort,
 
å tørre såler lusker i gangene.
god fart!god fart!
(du var gniten og temt).
 
*denne filen er forfatterens egen tolkning*.
*denne filen er forfatterens egen tolkning*.
*sangen, skrevet ned kun etter øret*.
 
å diktet hveser inni deg.