hendelse 13.09.18 08:44:40 – 08:45:47

årene sa: bare et tynt lag rim.
etter stadige tegn, tildragelser, la sjokket seg.etter stadige tegn, tildragelser, la sjokket seg.
å dra på hes er oppsig.
 
øyet er ei linse.
it opens under our feet, nature loves to hide.it opens under our feet, nature loves to hide.
ørkesløshetens tomtegrenser renner ned skråningen.
 
i konteksten blir blir uten sammenheng, agenda, og døgnåpent.