hendelse 4.10.18 14:05:04 – 14:06:07

innlemmet i babelske diskusjoner.
ganske bra er ikke bra nok.ganske bra er ikke bra nok.
å være synlig betyr å ikke vite hva som ses.
 
iver finnes, og brått ingen.
og for alle på reisefot, denne går ut til dere.
innskrevet i en historie som gror og gror.
 
er du?
obs.
å dra på hes er oppsig.
 
ære være, kjære deg.