hendelse 10.10.18 12:56:36 – 12:58:25

en utstilt seng blant senger på møbelringen.
å bo nær døden er praktisk.
i dette landet er folk for rike til forandring.i dette landet er folk for rike til forandring.
 
vekslende stemmer blåser forbi og i det stille.
ut fra noen allegoritmer du ikke forstår; elsker.
ingenting grønt hender omkring her.
 
og så sånn da du?
ikke noe fortsette med å fortsette.ikke noe fortsette med å fortsette.