konfrontasjon 18.10.18 15:43:47 – 15:46:15

du er resistent mot meg som antibiotika.
spør ikke, men kom til deg selv for råd.
å sette ut en vaktpost der du er lykkelig.
 
leave me be.
*lenins lit de parade fotografert*.
bare stå og lytt til det store menneskelige uuttrykte.
 
bare deilige mennesker morer seg.
å skal vi gå til vi faller om?
å diktet hveser inni deg.
 
du elsker fire ord. på tide å oppdatere.