konfrontasjon 5.11.17 15:41:56 – 15:46:19

god fart!
bare kjedelige mennesker morer seg.
full av fravær så stup ei i meg.
 
husk å trykke på boka (fjernkontrollen) for å skifte vers!
du aner ikke hva du skal gjøre.
glemselens historie, tautologi!
 
å sorry, må gå, det ringer inn.
å dere har slukt lyset.
og sier det som det er.
 
å blaute såler skråler i gangene.