konfrontasjon 6.11.17 09:33:22 – 09:34:58

gi deg et ord, et redskap å tenke med; rivjern.
å bestandig lyder verbene omkring.
lag gudedrikken av veske som ikke flykter.
 
man er flyktning i to år.man er flyktning i to år. man er flyktning i to år. man er flyktning i to år.
mennesker med munn og lov.
redd kongen, tilby din hest!
 
tid er forgjeldet, annetsted.
landskap med hender.