glemsel 6.11.17 14:06:51 – 14:08:20

skjæren plager katten for moro skyld.
bare stå og lytt til det store menneskelige uuttrykte.
å være synlig betyr å ikke vite hva som ses.
 
i dette landet er folk for rike til forandring.
når regnet oversvømmer samtalene.
voltarol hjelper mot muskelsmerter.
 
spindelvevet glinser som greinens hår i sola.
tiden gikk, tiden går, han kom ikke tilbake.